Analiza Obrazu VCA

Czym jest analiza obrazu ( VCA ) ?

Zgodnie z definicją jest to cyfrowa analiza zawartości obrazu, na skutek czego oprogramowanie według zaprogramowanego przez instalatora algorytmu, podejmuje odpowiednią reakcję.  Z badań wynika, iż operator, który obserwuje kilkanaście kamer, po upływie 12 minut traci 45% percepcji. Operator systemu monitoringu, w którym mamy więcej niż kilkanaście kamer, nie jest w stanie, przez całą służbę utrzymać pełnej koncentracji. Z pomocą przychodzi nowość w postaci analizy obrazu. Dzięki VCA, ochrona w znacznym stopniu, ograniczy  pomijanie sytuacji i zdarzenia, na które powinna być podjęta reakcja fizyczna pracowników ochrony. Jeżeli zadanie dostrzegania powierzymy automatowi, czyli cyfrowej analizie obrazu,  to nie będzie sytuacji, że w momencie wystąpienia zdarzenia operator opuścił stanowisko, zamyślił się czy prowadzi rozmowę przez telefon.  Inteligentny system na koniec służby, nie będzie zmęczony.

Analiza obrazu, jest to system, który ma wspomagać ochronę.  Połączenie operatora z cyfrową analizą obrazu, pomoże niezwłocznie podjąć reakcję na zaistniałe zdarzenie, a w efekcie zapobiegnie lub ograniczy szkody dokonane przez intruza.

Analiza obrazu Golub-Dobrzyń


Rodzaje analiz obrazu


Wykrywanie intruza

Po prawej stronie rysunku, widzimy ogrodzenie, na którym naniesione jest wirtualne pole, na którego terenie przebywanie jest zabronione. Kamera analizując ruch w swoim kadrze, otacza przemieszczający się obiekt żółtym prostokątem. Następnie podąża za wybranym obiektem do momentu kiedy jest w kadrze. W momencie gdy intruz wszedł w wirtualną barierę, kamera zmienia żółty prostokąt na czerwony. Czerwony prostokąt oznacza alarm. W sytuacji alarmu, system monitoringu wywołuje reakcję w postaci sygnalizacji dźwiękowej, wysłanie powiadomienia o alarmie, czy automatyczne przełączenie kamery na pełen ekran.


Klasyfikacja człowiek-zwierzę

 

 

Na poniższym slajdzie widzimy człowieka, z psem, który zbliża się do zabronionej wirtualnej strefy. W momencie wejścia w strefę przez pas, zostaje wywołany alarm, co więcej kamera rozróżniła, że jest to zwierze. Następnie w zabronioną strefę wchodzi człowiek. Jak w poprzednim przypadku kamera rozpoznaje, że to jest człowiek. W obu przypadkach poruszające się obiekty, zostały otoczone czerwonym prostokątem co oznacza, iż został wywołany alarm. System analizy można skonfigurować w taki sposób, aby np. alarm był wywoływany w przypadku wejścia strefę człowieka, lub grupę ludzi, natomiast małe zwierzęta mają być pomijane.

Klasyfikacja czy poruszający się obiekt jest zwierzęciem, człowiekiem czy pojazdem, odbywa się po ilości pikseli.


Detekcja zatrzymania

Podobnie, jak w poprzednich przykładach, na kadrze kamery, mamy naniesione wirtualne do którego wjeżdża pojazd.  W tym przypadku, system analizy obrazu ma nam wywołać alarm w przypadku, kiedy pojazd wjedzie w zabroniony fragment i pozostanie w nim np. 4 sekundy. Ten system analizy wykorzystywany jest do kontroli miejsc, w których występuje zakaz zatrzymywania. Operator nie musi obserwować danej kamery, otrzyma powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu, kiedy zostanie wywołana akcja alarmowa. Decyzję o podjęciu alarmu podejmuje za nas system analizy obrazu, gdyż rozpozna naruszenie wirtualne strefy, w tym samym momencie uruchomi licznik i po upływie zaprogramowanego czasu wywoła alarm.


Zliczanie obiektów

Systemy z analizą obrazu, wyposażone są w funkcję zliczania obiektów, które przekroczą wirtualną linię. W tym przypadku liczniki zliczają pojazdy które przekroczą linie. System może zliczać osoby które wchodzą do obiektu i które wychodzą. Co więcej, w systemie cyfrowej analizy obrazu, jest funkcja wyliczania osób przebywających w obiekcie. Suma ta jest podawana na podstawie osób, które weszły do obiektu i opuściły miejsce. Taki system doskonale sprawdza się na stadionach. Ochrona na bieżąco wie ile osób znajduje się w kompleksie.

,


Detekcja koloru

Cyfrowa analiza obrazu, doskonale radzi sobie z rozróżnianiem kolorów. Podczas konfiguracji, definiujemy jaki kolor jest zabroniony, lub jaki kolor jest dozwolony. Osoba która wkracza w wirtualną strefę, jest poddawana analizie i na podstawie tego algorytmu kamera oznacza obiekt żółtym prostokątem lub czerwonym, jednocześnie wywołując akcje alarmową.

Takie rozwiązanie doskonale sprawdza się w obiektach produkujących żywność. Osoby przebywające w halach produkcyjnych muszą być ubrane np. w białe kitle. W celu automatycznego utrzymania takiej dyscypliny, instalujemy kamerę naprzeciwko wejść na hale i podłączamy do urządzeń sygnalizator akustyczny. Kamera na podstawie analizy obrazu zaakceptuje osobę wchodzącą w na halę lub wywoła alarm.

,


Pozostawiony przedmiot

System analizy obrazy posiada również funkcję, detekcji pozostawionego przedmiotu w kadrze kamery. W tym przypadku widzimy pozostawioną walizkę. System analizy obrazu, nie wykrywa ruchu, lecz zauważył zmianę w stosunku do klatki kluczowej. W tym przypadku jest to pozostawiona walizka.

Ten rodzaj analizy, bardzo dobrze się sprawdza na dworcach. System monitoringu nie tylko rejestruje, ale także posiada możliwość wywołania alarmu, jeżeli podejżany przedmiot zostanie pozostawiony w miejscy w którym nie powinien się znajdować.

,


Identyfikacja tablic rejestracyjnych

 

Analiza obrazu to także identyfikacja tablic rejestracyjnych. Skierowana kamera, z przejeżdżającego pojazdu odczytuje tablice rejestracyjne, robi zdjęcie i zapisuje do pliku. Dzięki temu w bardzo krótkim czasie, na podstawie numerów rejestracyjnych, jesteśmy w stanie zlokalizować czy dany pojazd przejeżdżał przy naszej posesji. Ciekawostką jest to, iż w systemie możemy stworzyć białą listę tablic rejestracyjnych, które są automatycznie akceptowane przez system. Po pozytywnej weryfikacji, możemy automatycznie np. otworzyć, bramę, szlaban lub garaż.  W systemie, po numerze rejestracyjnym, możemy wyszukać nagranie celem sprawdzenia np. twarzy kierowcy.

Rozwiązanie z analizą tablic rejestracyjnych, doskonale się sprawdza w dużych firma, na autostradach, bramkach autostradowych.

,


Kamera termowizyjna

 

Cyfrowa analiza obrazu, może współpracować również z kamerami termowizyjnymi. Kamery termowizyjne z dalekiej odległości są w stanie rozróżnić różnice temperatur. Takie rozwiązanie doskonale sprawdza się na przejściach granicznych, dzięki czemu z dalekiej odległości możemy dostrzec osoby który nielegalnie chcą przekroczyć granice.

,


 

Firma Goltronet Dawid Kujawiński, od początku swojej działalności zajmuję się systemami bezpieczeństwa. Obecna technologia pozwala wykorzystywać kamery nie tylko do obserwacji, ale do wykonywania algorytmów w cyklu automatyczny.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia. Chętnie się z Państwem spotkamy, aby zaproponować najlepsze rozwiązania w Państwa obiektach.