Kasy Fisklane Online


Zmiany w przepisach fiskalnych w Polsce.


Zmiana stawek VAT

Do dnia 31 lipca 2019, podatnicy, którzy dokonują rejestracji sprzedaży za pośrednictwem urządzeń fiskalnych zobowiązani są do ujednolicenia kolejności zaprogramowanych stawek VAT w swoich urządzeniach. 

§ 59. Podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług” 

Przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób: 

 • a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%, 
 • b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8% 
 • c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%, 
 • d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%, 
 • e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku, 
 • f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy; 

Od dnia 1 maja 2019 w Polsce obowiązują nowe przepisy fiskalne. Do obrotu zostały wprowadzone kasy ONLINE. ONLINE oznacza, że kasa komunikuję się z CENTRALNYM REPOZYTORIUM KAS za pośrednictwem internetu 

CENTRALNE REPOZYTORIUM KAS jest to system teleinformatyczny, którego właścicielem jest Ministerstwo Finansów. Zadaniem REPOZYTORIUM jest odbieranie i gromadzenie danych z KAS FISKALNYCH ONLINE.  Do repozytorium mogą być wysyłane PARAGONY, PARAGONY ANULOWANE, FAKTURY, FAKTURY ANULOWANE, RAPORTY DOBOWE, WYDRUKI NIEFISKALNE, ZDARZENIA (przeglądy serwisowe), RAPORT Z FISKALIZACJI. O częstotliwości wysyłanych dokumentów decyduje REPOZYTORIUM. Wysyłka dokumentów może odbywać się raz dziennie, jak również w przypadku kontroli elektronicznej nawet co minutę. Podatnik nie wie co i kiedy wysyła kasa fiskalna. 

 

 

Kasy Fiskalne ONLINE Golub-Dobrzyń

Kasy Fiskalne ONLINE Golub-Dobrzyń


Podłączenie Kasy Fiskalnej ONLINE do internetu

Kasy fiskalne ONLINE, do internetu mogą być podłączane na wiele sposobów. Przed zakupem kasy należy określić co będzie medium internetu w miejscu naszej pracy. Internet do kasy możemy dostarczyć za pomocą: 

 • Kabla, który jest podłączony do routera 
 • Bezprzewodowo – kasa musi być wyposażona w bezprzewodową kartę sieciową Wi-Fi 
 • Za pośrednictwem sieci GSM, wówczas musimy wyposażyć swoją kasę fiskalną w zewnętrzny lub wewnętrzny modem GSM. Wiąże się to z dodatkowymi opłatami za instalowane urządzenie, jak również z dodatkową opłatą abonamentową u wybranego przez nas dostawcy internetu. 

 

internet online Golub-Dobrzyń

internet online Golub-Dobrzyń


Fiskalizacja kasy ONLINE. 

fiskalizacja Golub-Dobrzyń

fiskalizacja Golub-Dobrzyń

Nowa kasa fiskalna, podczas zakupu jest w trybie szkoleniowymSerwisant, który jest przypisany w Urzędzie Skarbowym do Państwa urządzenia, musi dokonać fiskalizcji. Jest to proces, który przełącza tryb kasy w fiskalny i od tego momentu, wszystkie czynności dokonywane na urządzeniu są rejestrowane w pamięci fiskalnej i  wysyłane do REPOZYTORIUM. Aby dokonać fiskalizcji urządzenia ONLINE, musi być podłączone do internetu. Po zakończonym procesie fiskalizacji, urządzenie z REPOZYTORIUM KAS, automatycznie otrzymuje numer ewidencyjny. Podatnik i serwisant, po fiskalizacji nie musi dokonywać zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym. W poprzedniej edycji kas, podatnik i serwisant, musieli dokonać zgłoszenia w formie papierowej.


Podatnicy objęci obowiązkiem rejestracji za pośrednictwem

urządzeń ONLINE.

 

 1. do dnia 31 grudnia 2019 r. 
  1. świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów
  2. sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych
 2. do dnia 30 czerwca 2020 r
  1. świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym równieżsezonowo,oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,  
  2. sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
 3. do dnia 31 grudnia 2020 r
  1. fryzjerskich,
  2. kosmetycznych i kosmetologicznych,
  3. budowlanych,
  4. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  5. prawniczych,
  6. związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Next Golub-Dobrzyń

Next Golub-Dobrzyń

Odliczenie od podatku za zakup KASY FISKALNEJ ONLINE. 

 1. Nowi podatnicy, którzy nigdy nie korzystali ze zwrotu na zakup urządzenia fiskalnego – mają prawo do skorzystania z tej ulgi.
 2. Grupie podatników, którzy zostali objęci obowiązkiem wymiany kasy fiskalnych na urządzenia ONLINE, przysługuje prawo do odliczenia kwoty od podatku, w wysokości 90%, lecz nie więcej niż 700  . W przypadku, gdy podatnikowi w danym miesiącu nie wychodzi podatek, ma prawo do zwrotu różnicy na rachunek bankowy podatnika.  

Zwrot dotyczy zakupu tylko i wyłącznie urządzeń fiskalnych ONLINE. Nie dotyczy zakupu kas fiskalnych z kopią elektroniczną

Warunkiem koniecznym do uzyskania zwrotu, jest dołączenie do wniosku następujących dokumentów: 

 1. kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za jej zakup
 2. kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży 
 3. w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami – kopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą 

 


Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego punktu handlowego w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy Nowej 8. Doradzimy i zainstalujemy nowe urządzenia w Państwa Firmie.


Kasy fiskalne ONLINE – Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Wąbrzeźno Rypin, Lipno, Toruń