Zmiana stawek VAT

Zmiana stawek VAT 

Do dnia 31 lipca 2019, podatnicy, którzy dokonują rejestracji sprzedaży za pośrednictwem urządzeń fiskalnych zobowiązani są do ujednolicenia kolejności zaprogramowanych stawek VAT w swoich urządzeniach. 

§ 59. Podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług” 

Przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób: 

  • a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%, 
  • b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8% 
  • c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%, 
  • d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%, 
  • e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku, 
  • f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;